Ceník

1. Připojení na optické síti   (agregace 1:1)

Tarif

Minimální rychlost
(download/upload)

Inzerovaná rychlost
(download/upload)

Běžně dostupná rychlost
(download/upload)
 

Maximální dosažitelná rychlost
(download/upload)

 

Cena/měsíc

Fiber-70M 70/30 Mbps 70/30 Mbps 70/30 Mbps 70/30 Mbps   320 Kč
Fiber-100M 100/50 Mbps 100/50 Mbps 100/50 Mbps 100/50 Mbps   500 Kč
Fiber-200M 200/50 Mbps 200/50 Mbps 200/50 Mbps  200/50 Mbps   680 Kč
             
2. Připojení ve vybraných zasíťovaných panelových a bytových domech (agregace 1:8)

Tarif

 Minimální rychlost

(download/upload)

Inzerovaná rychlost
(download/upload)

Běžně dostupná rychlost
(download/upload) 

Maximální dosažitelná rychlost
(download/upload)

 

Cena/měsíc

Kabel-25M 3/0,5 Mbps 25/4 Mbps 20-25/3-4 Mbps  30/6 Mbps   320 Kč
Kabel-50M 6,25/3,75 Mbps  50/30 Mbps  45-50/25-30 Mbps 50/30 Mbps   320 Kč
Kabel-100M 12,5/6,25 Mbps  100/50 Mbps 90-100/45-50 Mbps  100/50 Mbps   550 Kč
             
3. Připojení pomocí technologie 5 GHz 802.11n + 802.11ac (agregace 1:8)

Tarif

Minimální rychlost
(download/upload) 

Inzerovaná rychlost 
(download/upload)

Běžně dostupná rychlost
(download/upload) 

Maximální dosažitelná rychlost
(download/upload)

 

Cena/měsíc

WiFi-N-20M 2,5/0,5 Mbps  20/4 Mbps  15-20/3-4 mbps 25/6 Mbps   320 Kč
WiFi-AC-25M 3/0,5 Mbps  25/4 Mbps 20-25/3-4 Mbps  30/6 Mbps   320 Kč
             
4. Připojení pomocí technologie 5 GHz 802.11a (agregace 1:8) - již nepřipojujeme

Tarif

Minimální rychlost
(download/upload) 

Inzerovaná rychlost
(download/upload)

Běžně dostupná rychlost
(download/upload) 

Maximální dosažitelná rychlost
(download/upload)

 

Cena/měsíc

WiFi-A-8M  1/0,125 Mbps 8/1 Mbps 6-8/0,5-1  12/6 Mbps   320 Kč
             
5. Veřejná IP = 30 Kč / měsíc

* FUP - neuplatňujeme na žádný z našich tarifů, rychlost internetu může být omezena při velkém stahování/odesílání dat (opakovaně <20 GB za den) v době od 7:00 do 23:00 hodin z důvodu zachování obdobných podmínek pro ostatní uživatele internetu. Před omezením rychlosti bude uživatel obeznámen se situací telefonicky a pokusíme se najít řešení směřující ke spokojenosti obou stran. Při platbě internetu na rok dopředu platí uživatel pouze 11 měsíců